Критерии за отпускане на стипендии на учениците за II срок на учебната 2016-2017 година