Критерии за отпускане на стипендии на учениците за I срок на учебната 2019-2020 година