Критерии за отпускане на стипендии на учениците за II срок на учебната 2019-2020 година