Критерии за отпускане на стипендии на учениците за I срок на учебната 2017-2018 година