Протоколи на обществения съвет към СУ „Христо Смирненски“ за 2019-2020 учебна година