Обществена поръчка: „Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка със саниране на фасадите на СУ „Хр. Смирненски”, село Кочан