Заповед за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и Училищно мляко“