СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧЕНИЦИТЕ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ