Допълнителни занимания за учениците от начален етап от 01.06.2021 до 23.06.2021 на учебната 2020-2021 година