Еднократна помощ за ученици записани в I и VIII клас