Посещение на 3-тиклас в родното село на В. Ваклинов

Посещение на 3-тиклас в родното село на В. Ваклинов