Критерии за отпускане на стипендии на учениците за I срок на учебната 2020-2021 година