Критерии за отпускане на стипендии на учениците за I срок на учебната 2021-2022 година