123567
Добре дошли на сайта на СОУ “Христо Смирненски” – с. Кочан

Европейски съюзМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА;

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД;

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 инвестира във вашето бъдеще!

Европейски социален фондТози сайт е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по:

Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Договор: BG051PO001-4.1.05 – 0021 „Училището – място за творчество и изява на учениците от с. Кочан”

СОУ „Хр. Смирненски” - с.Кочан

Училището е основано в 1925 г.

Добре дошли на официалният сайт на СОУ „Христо Смирненски” – с. Кочан.

Това ще е портал, където всички, свързани пряко или косвено с нашето училище, ще могат да се информират за успехите и проблемите и да ги дискутират. Тук всеки посетител ще може да научи за историята и настоящето на училището. Ще се запознае с нормативните документи, с броя на паралелките, с графиците, с клубовете и техните успехи и клубен живот. В ГАЛЕРИЯ ще публикуваме нови и архивни снимки, запечатали интересните и успешни моменти на нашите възпитаници. Разделът НОВИНИ ще бъде и мястото на нашия блог, където посетителят ще усети пулса на училищния живот и ще може да постави за разглеждане вълнуващия го проблем. В раздела ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ сме ви предоставили важни сайтове за информация, свързана с обучението и реализацията на учениците.